Báo lỗi

Thiên Mệnh Nữ Vương

Chương 2: Đừng bỏ con!


Hôm nay, Linh cùng mẹ đi nhận xác cha. Trong lúc chờ, người mẹ đưa tạm cho con gói bánh mì:
- Linh, ăn đi con kẻo đói.
Linh không còn tâm trạng mà ăn uống chi nữa. Cô bé đơ người, đợi chờ xác cha.
15 phút sau...
- Xác của bệnh nhân Trần Hoàng Minh! Người nhà bệnh nhân mau đến phòng nhận xác làm thủ tục!
Chiếc loa bệnh viện phát tiếng to như xé đứt lòng hai mẹ con.
Hai mẹ con đến phòng nhận xác, làm thủ tục gọn gàng và dùng xe bệnh viện đưa xác chồng đem về quan tài ở nhà thờ
COMMENT