Báo lỗi

Nghiêng Người Gặp Định Mệnh

Chương 59: Chương 59

Về phần quan hệ giữa Giang Tiêu và Viên Kiệt, cũng không phát triển như trong kế hoạch của Giang Tiêu.

Ngày ấy, Viên Kiệt nói muốn về nhà ăn cơm, mà anh ta cũng chính xác là về nhà ăn cơm. Chỉ là, kể từ sau khi Giang Tiêu vô tình gặp được Lương Hữu Tề ở siêu thị, không đúng, nói "vô tình gặp được" không thích hợp, phải nói là sau khi bị Lương Hữu Tề "bắt được", lúc cô ấy vì Viên Kiệt nấu ăn, tâm tư trước hoa dưới trăng cũng không còn  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT