Báo lỗi

Nghiêng Người Gặp Định Mệnh

Chương 64: Chương 64

Trần Môi có thể biết Tả Sâm là bởi vì mười tháng trước, xe Tả Sâm đụng phải cô ta, lần đó, trăm phần trăm là việc ngoài ý muốn. Mà lần này, Trần Môi đụng phải xe Tả Ấp lại không phải 100% ngoài ý muốn.

"Tiểu thư, tiểu thư." Tài xế của Tả Ấp vây quanh Trần Môi đông xem một chút tây nhìn một chút, đã đưa  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT