Báo lỗi

Người Cầm Quyền

Chương 1282:


Ngày 27 tháng 10, Hàn Đông dẫn đoàn đại biểu thành phố Minh Châu đến Yến Kinh, tham gia Đại hội Đảng sẽ được cử hành vào hôm sau.

9 giờ ngày 28, Đại hội Đảng chính thức bắt đầu. Cổ Thần Dương thay mặt Ủy ban Trung ương khóa trước, báo cáo đề tài “Kiên định đi theo chủ nghĩa xã hội đặc sắc của Trung Hoa, phấn đấu xây dựng hình thái xã hội bình quân”.

Cổ Thần Dương nhấn mạnh, Đại hội Đảng cả nước lần này là một đại hội vô cùng quan trọng, có tính quyết định trong giai đoạn triển khai trong việc xây dựng hình thái xã hội bình quân.

Đại hội đường nhân dân hùng vĩ trang nghiêm, không khí Đại lễ đường vạn nhân hết sức sôi nổi. Trên đài chủ tịch có treo cờ Đảng màu đỏ với hình búa liềm. Mười lá cờ phướn phất phới hai bên. Trên lầu hai và lầu ba cũng giăng hai biểu ngữ.

Phía trước đài Chủ tịch là một hàng Ủy viên thường vụ gồm có Cổ Thần Dương, Long Chính Bang, Trịnh Trạch Hoa, Nghiêm Gia Vân, Tô Trọng Vi, Hoa Lập Dân, Đậu Nguyên Lợi, Thơì An Vinh, Khổng Bái Đông, Nguyên Hằng Kiện cùng với khoảng mười vị Ủy viên thường vụ và Ủy viên Cục Chính trị.

Hàn Đông là một thành viên trong đoàn Chủ tịch, đã an vị ở đài Chủ tịch.

Đại hội do Trịnh Trạch Hoa chủ trì. 9 giờ sáng, hội nghị khai mạc. Toàn hội trường đứng dậy hát quốc ca. Tiếp đó, tiến hành mặc niệm các đồng chí, các nhà cách mạng của giai cấp vô sản của thế hệ trước đã qua đời.

Trịnh Trạch Hoa tuyên bố Đại hội Đảng lần thứ mười tám gồm đại diện ứng với 2.263 đại biểu tham dự, thêm 67 đại diện đặc biệt, tổng cộng là 2.330 người. Nhưng thực tế hôm nay có đến 2.298 người. Đó là những người tham gia dự thính Đại hội Đảng. Ông tỏ vẻ hoan nghênh nhiệt liệt các bạn bè nước ngoài và các đồng chí phụ trách những phương diện liên quan.

Cổ Thần Dương là đại biểu Đại hội Đàng lần thứ mười bảy, đại diện Ủy ban Trung ương báo cáo với Đại hội. Báo cáo chia làm mười hai phần.

Phần một: công tác năm năm qua và tổng kết cơ bản mười năm.

Phần hai: giành thắng lợi mới trong chế độ xã hội chủ nghĩa ở Trung Hoa.

Phần ba: xây dựng toàn diện xã hội bình quân, gia tăng toàn diện các mục tiêu cải cách.

Phần bốn: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và chuyển biến nhanh hơn các phương thức phát triển kinh tế.

Phần năm: kiên trì đi theo con đường phát triển Chính trị Xã hội Chủ nghĩa của Trung Hoa, đẩy mạnh cải cách thể chế chính trị.

Phần sáu: đẩy mạnh xây dựng cường quốc văn hóa xã hội chủ nghĩa vững chắc.

Phần bảy: đổi mới cải thiện dân sinh và quản lý xây dựng xã hội mạnh mẽ.

Phần tám: mạnh mẽ thúc đẩy xây dựng môi trường văn minh.

Phần chín: nhanh chóng đẩy mạnh việc hiện đại hóa quân đội và quốc phòng.

Phần mười: thực hiện “một quốc gia hai chế độ”, đẩy mạnh thống nhất đất nước.

Phần mười một: tiếp tục xúc tiến hòa bình nhân loại, phát triển sự nghiệp cao cả.

Phần mười hai: toàn diện nâng cao trình độ khoa học trong xây dựng Đảng.

Trong báo cáo của Cổ Thần Dương vạch ra, từ thập niên 70 đến nay, các phương diện công tác đều có được những thành tựu to lớn, kinh tế phát triển khá vững vàng, cải cách cũng có tiến triển to lớn, mức sống người dân được nâng cao rõ rệt, việc xây dựng pháp chế dân chủ có những bước tiến mới, xây dựng văn hóa cũng leo lên bậc thang mới, xây dựng xã hội cũng có bước tiến mới, xây dựng quốc phòng và quân đội cũng mở ra cục diện mới. Công tác bên Hongkong cũng tiến thêm một bước mạnh mẽ, công tác ngoại giao cũng có được thành tựu, xây dựng Đảng gia tăng toàn diện. Đồng thời, nhất định phải tỉnh táo nhìn nhận, công tác của chúng ta vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề. Trên bước đường sắp tới vẫn còn rất nhiều vấn đề và khó khăn.

Trong lúc tổng kết mười năm công tác, Cổ Thần Dương nhấn mạnh, chúng ta phải nắm vững và sử dụng thật tốt thời cơ phát triển chiến lược trọng yếu của đất nước. Chiến thắng được một loạt thách thức to lớn, ra sức đẩy chế độ xã hội chủ nghĩa ở Hoa Hạ phát triển đến giai đoạn mới, làm cơ sở kiên cố cho việc xây dựng một xã hội bình quân. Tổng kết lịch trình phấn đấu mười năm, quan trọng nhất là chúng ta dũng cảm đẩy mạnh thực tiễn trên cơ sở lý luận đổi mới, kiên trì xoay quanh việc phát triển chủ nghĩa xã hội để đề xuất một loạt tư tưởng, quan điểm, phán đoán và suy luận mới liên kết chặt chẽ với nhau.

Trong lúc nói đến việc xây dựng hoàn toàn xã hội bình quân và tăng cường các mục tiêu cải cách mở cửa, Cổ Thần Dương đã chỉ ra đại thế của nước nhà trong tổng quan quốc tế. Nước ta vẫn còn có nhiều cơ hội mặc sức vùng vẫy để phát triển các chiến lược quan trọng. Chúng ta phải bảo đảm đến năm 2020 thì hoàn tất mục tiêu to lớn là thực hiện việc xây dựng xã hội bình quân. Mục tiêu chủ yếu là kinh tế liên tục phát triển vững chắc, phương thức chuyển biến kinh tế có tiến triển to lớn, thực hiện tổng giá trị sản xuất trong nước cùng với thu nhập của người dân tăng vượt trội so với năm 2010. Dân chủ nhân dân không ngừng mở rộng, thực lực văn hóa phải tăng mạnh, cuộc sống người dân phải được nâng cao trên mọi phương diện. Phát triển các hình thái tiết kiệm tài nguyên, xây dựng hình thái xây dựng xã hội tốt đẹp. Để xây dựng được xã hội bình quân hoàn thiện, nhất định phải có dũng khí chính trị và trí tuệ lớn hơn nữa, không để mất thời cơ gia tăng cải cách các lĩnh vực quan trọng, kiên quyết loại bỏ tất cả các khiếm khuyết gây trở ngại cho việc phát triển tư tưởng và cơ chế thể chế, xây dựng hệ thống đầy đủ, quy tắc khoa học, vận hành hữu hiệu hệ thống chế độ, khiến định hình được mọi phương diện một cách hoàn thiện.

Tiếp đó, các đoàn đại biểu liền tiến hành chia tổ thảo luận báo cáo của Cổ Thần Dương.

Báo cáo này được làm trong thời gian rất lâu, trưng cầu ý kiến trên nhiều phương diện, có sự tham gia của rất nhiều chuyên gia cuối cùng mới được ra lò, có thể nói là đã trải qua muôn ngàn thử thách.

Mọi người này đều đánh giá rất cao báo cáo này.

Năm năm vừa qua, Trung Hoa đã thay đổi rất lớn, thành tích đạt được cũng quan trọng

Trải qua mấy ngày thảo luận nữa, vài đại biểu cũng đưa ra một ít ý kiến mang tính xây dựng.

Ngày 2 tháng 11, hội nghị chọn ra được Ủy viên Trung ương Đảng lần thứ 18. Toàn bộ các ủy viên có 209 người, Ủy viên dự khuyết Trung ương là 163 người.

Các cấp dưới cũ của Hàn Đông như Trịnh Ân Ương, Lam Nguyên Ninh, Chu Khải Kiệt, Thẩm Tòng Phi, Hồng Tiến Phong đều được chọn vào Ủy ban Trung ương. Chu Chính, Trần Dân Tuyển thì được chọn làm Ủy viên dự khuyết, và hai người họ đều ở trong tốp ba mươi người đầu.

Ngày 3 tháng 11, hội nghị Trung ương khóa 18 lần đầu tiên được tổ chức ở Bắc Kinh.

Toàn thể các Ủy viên và Ủy viên dự khuyết Trung ương đều tham gia hội nghị.

Đồng chí Đậu Nguyên Lợi chủ trì hội nghị cũng có bài phát biểu quan trọng.

Hội nghị tuyển chọn các Bí thư, phó Bí thư của Cục Chính trị Trung ương, các Ủy viên thường vụ, thành viên Ban thư ký của Văn phòng thường trực Trung ương, xác định các nhân viên Quân ủy, phê duyệt phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban Kỷ luật.

Hàn Đông được bầu vào Cục Chính trị, đảm nhiệm chức Bộ trưởng.

Trịnh Ân Ương, Triệu Hòa Dân cũng được bầu làm Ủy viên Cục Chính trị một cách thuận lợi.

Bên cạnh đó, dượng Hai của Hàn Đông Trịnh Trạch Hoa cũng kiêm nhiệm Ủy viên thường vụ. Triệu Nhạc cũng được bầu làm Ủy viên thường vụ.

Còn anh Cả của Lữ Nhạc là Lữ Trung Nguyên được chọn làm Ủy viên Quân ủy. Trước đó, anh ta đã được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng.

Những điều này đều quan hệ chặt chẽ với Hàn Đông. Có thể nói đó toàn là những người ủng hộ Hàn Đông.

Hơn nữa, còn có hai vị cũng thuộc mặt trận của họ Hàn tham dự vào danh sách Ủy viên Cục Chính trị.

Qua hội nghị lần này, phe họ Hàn đã phát triển đến vận mệnh mới, phát triển thành cục diện mà Hàn Đông là trung tâm.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT