Báo lỗi

Nữ Hoàng Của Hắc Đạo

BÁO CÁO CÁC TỀNH YÊU CỦA RY~~

Là do thế này...

1. Như Ry đã giải thích trước đó là Ry còn rất nhiều dự án truyện khác cho nên không có nhiều thời gian để viết truyện phần 2.

2. Ry bị mất bản thảo~~ lần trước máy tính bị lỗi, 12 phần bản thảo bị mất nên Ry không thể đăng tiếp phần 2 được. Phần 2 đã ra trước đó 8 chap, thêm bản thảo có sẵn thì đã kéo 20 chap. Bản thảo mất Ry không nối lại đoạn mạch truyện đã vạch sẵn từ trước được.

3. Đã hơn 4-5 tháng rồi hen... Mọi người yêu cầu Ry viết phần 2 quá nhiều, nếu bây giờ nhả lại phần 2 thì tốc độ các truyện khác sẽ bị đình chỉ, hơn nữa Ry vừa vào Đại Học sẽ không có nhiều thời gian để đăng.

~~ Nếu phải đăng phần 2 thì các mem phải đợi lâu, có khi 2-3 tuần Ry mới đăng khoảng dưới 4-5 chap, Ry sợ mọi người khó chịu vì tốc độ ra truyện nên không dám liều nhả lại truyện đã xoá trước đó~~ Và chi tiết truyện cũng sẽ bị sửa lại một ít nha~~

Cư nha —ing~~ nếu mọi người đợi được thì Ry sẽ đăng lại, nếu không được thì Ry đành giấu luôn phần 2 thôi ạ (^ 3 ^)

Nếu trên 50 lầu thì Ry sẽ tiếp tục ạ! Cảm ơn mọi người ạ!

#Ry. — RynLai.

#Mạch_Vân_Đồng_Khuê.


  •   Chương trước


COMMENT