Báo lỗi

Nữ Phụ Bá Đạo

Chương 14: Buổi yến tiệc vui vẻ (p2)

Tiếp thei Hoàng Thượng nói" Buổi tiệc bắt đầu."

Rồi từng người mang lễ vật lên để mừng thọ và chúc vua những lời hay, ý đẹp để sống lâu.

Từ đầu đến cuối, Dạ và Nhật buồn ngủ đến ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn không mất đi hình tượng chút nào. Sau khi mọi người đã mang lễ vật lên hết, chỉ còn Dạ và Nhật, Hoàng Thượng hỏi" Thế lễ vật của hai con đâu?"

Dạ trả lời" Thưa phụ hoàng, hôm con đi khỏi cùng Nhị hoàng tử, thật ra hôm đó bọn con đi là để mua lễ vật dâng lên người đó ạ."


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT