Báo lỗi

Nữ Phụ Bá Đạo

Chương 8: Đối phó với Hoàng Thượng

Thật ra, khi Dạ và Nhật vừa mới trốn khỏi kinh thành không bao lâu thì Hoàng Đế bệ hạ đột nhiên truyền khẩu dụ tới Dạ và Nhật đến Kim Loan điện yết kiến.

Không ngờ, hai người lại cùng nhau trốn khỏi cung để ra ngoài chơi.

Hoàng Đế Hiên Viên Triệt vô cùng tức giận và nổi trận lôi đình với các đại thần trong triều (kiểu giận cá chém thớt ý mà.)

Cùng quay trở lại với Dạ và Nhật nào.

Nhật hỏi Dạ" Vậy thì chúng ta đi đâu tiếp bây giờ? "

" Còn định đi đâu nữa, bị cái thằng Hàn Phong kia làm cho mất hết cả hứng rồi! Về nhanh lên không cẩn thận bị ăn đòn của phụ hoàng đấy." Dạ trả lời.

" Phu xe, đưa chúng ta trở về hoàng cung mau lên." Nhật bảo phu xe.

Trên đường trở về hoàng cung, những tên ám vệ của Hàn Phong cử đến đều bị ám vệ của Dạ và Nhật giết hết. Nên Dạ và Nhật vẫn luôn an toàn trên đường trở về.

Nhưng đó chỉ là trên đường, Dạ và Nhật không hề biết mình sắp phải hứng chịu cái gì từ phụ hoàng đâu.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT