Báo lỗi

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 146: Chương 146+147

Edit: kaylee

"Cái gì?" Nhị phu nhân trực tiếp nhảy dựng lên: "Con nói để cho tiểu súc sinh kia tới đón gió tẩy trần cho con? Lâm nhi, con là thân phận gì? Thiếu công tử của Thanh Phong phái, nàng lại tính là cái gì? Một tiện nhân dựa vào lão nhân thượng vị! Nàng xứng đến đón gió tẩy trần cho con sao? Ta ngại nàng bước vào Cố gia đều là vũ nhục đối với Cố gia ta!"

Như trước đây, Nhị phu nhân còn sẽ không nói loại lời nói này, nhưng mà hiện tại, nhi tử của nàng đã trở thành thiếu chủ của Thanh Phong phái, nàng có thể không kiêu ngạo sao? So sang với nhi tử vĩ đại nhà mình, nha đầu Cố Nhược Vân kia quả thực chính là bùn, dơ bẩn không chịu nổi!

"Được rồi, ngươi bớt tranh cãi đi," Lão gia tử bất mãn nhìn Nhị phu nhân, trước kia lão đã không đồng ý để nữ nhân này tiến vào Cố gia, nếu không phải nể tình nàng sinh một nhi tử không tệ, đã sớm đuổi nàng ra khỏi nhà, quả thực giống như một phụ nhân chanh chua không từng trải việc đời: "Tất cả mọi chuyện đều nghe Hướng Lâm an bày, một nữ tắc nhân gia (phụ nhân nhà người, phụ  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT