Báo lỗi

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 167: Chương 167

Edit: kaylee

Nghe nói như thế, mọi người mới yên tâm, dù sao nếu đan phương bị Thanh Phong phái cướp tới tay, bọn họ là tuyệt không có cơ hội mua đan dược!

Nhưng mà, Vệ Y Y vẫn luôn không có mở miệng phát biểu một câu thật sự nhịn không được trợn mắt xem thường.

Nhân vật nhỏ bé?

Không dám tranh đoạt cùng Thanh Phong phái?

Nàng xác định là đang nói bản thân? Người khác không biết át chủ bài của Cố Nhược Vân, chẳng lẽ nàng còn không biết sao? Không nói hai nam nhân thực lực cường đại nàng giấu ở hậu viện kia, bằng vào Linh Thú Bao Bao cấp bậc Võ Vương phỏng chừng có thể xâm nhập Thanh Phong phái đi?

"Khụ khụ!" Triệu chưởng quỹ cũng bị lời của  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT