Báo lỗi

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 182: Chương 182

Edit: kaylee

Vân Dao trong lòng có chút khiếp sợ, theo nàng, tiểu nha đầu nhân loại này rất là phổ thông, vì sao ôn thần này coi trọng nàng ? Càng là khế ước với nàng, đến cùng nàng có năng lực gì làm cho Thượng Cổ Phượng Hoàng thần phục?

"Tử Tà, ta không quấy rầy ngươi bế quan, Vân Dao, tạm thời ở trong Thượng Cổ Thần Tháp khôi phục thương thế, có cần ta sẽ để cho ngươi xuất hiện."

Cố Nhược Vân ngáp một cái, nàng đã một ngày không có nhìn thấy tiểu Dạ rồi, tên kia phỏng chừng lại ủy ủy khuất khuất ở góc tường vẽ vòng tròn.

... ...... ......

Trong hoàng cung, nữ tử ung dung cao quý ngồi ở trên ghế quý phi, không  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT