Báo lỗi

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 242: Chương 242

"Lâm Nhạc con chó nhà ngươi, lão tử muốn giết ngươi!"

Đôi mắt của Bàng Nhiên biến thành màu đỏ, giống như hổ lang thích giết choc đánh về phía Lâm Nhạc, giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ có một ý tưởng, là giết y báo thù vì phụ hoàng của hắn!

Đừng nhìn Bàng Nhiên thường xuyên mắng Bàng Tử Hoàng ở sau lưng, kỳ thực trong lòng hắn địa vị của Bàng Tử Hoàng cũng không kém mẫu hậu của hắn một chút nào, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đã hại chết phụ hoàng!

Phanh!

Bàng Nhiên còn không có tiếp xúc đến góc áo của Lâm Nhạc, đã bị hộ vệ bên cạnh hắn một cước đạp bay ra ngoài, toàn bộ thân thể hiện ra chữ bát (八) nằm trên mặt đất, trên trán mồ  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT