Báo lỗi

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 284: Chương 284

Edit: kaylee

Chuyện đã xảy ra ở Bách Thảo Đường đương nhiên Cố Nhược Vân không biết, lúc này trong Hạ gia, nàng mới vừa đi đến tiền viện, đã bị một đám người ngăn cản đường đi.

Trong đám người kia, đầu lĩnh là một cẩm y nam tử, đang cười lạnh đánh giá thiếu nữ trước mặt, khóe môi hắn lộ ra một chút châm chọc, cằm nâng cao, giống như đối phương cũng chỉ xứng ngưỡng vọng hắn.

"Ngươi chính là Cố Nhược Vân? Ta xem cũng không có  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT