Báo lỗi

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 308: Chương 308

"Hồng Phỉ Phỉ, ta đã sớm nhịn ngươi thật lâu! Ngươi cho rằng tiểu di ngươi là thê tử của nhị thúc ta là có thể muốn làm gì thì làm à? Đừng quên, đương gia làm chủ Hạ gia là gia gia của ta, thiếu chủ Hạ gia là cha của ta! Ngươi chỉ là một ngoại thích (họ hàng bên ngoại) của Hạ gia mà thôi, đừng nói là ngươi, ngay cả nương ngươi ta cũng dám đánh!"

"Hôm nay ai tới cứu ngươi đều không có tác dụng!"

Tất cả mọi người đều sợ ngây người, ở trong mắt bọn họ cho tới bây giờ tiểu thiếu gia Hạ gia vẫn luôn là người ổn trọng, hiện giờ vậy mà sẽ giận dữ ở trước mặt mọi người, thậm chí không thương hương tiếc ngọc chút nào đánh một nữ nhân?

Nhìn khuôn mặt kia của Hồng Phỉ Phỉ, chậc chậc, phỏng chừng chỉ tốt hơn đầu heo một chút.... ....

"Dừng tay! Hạ Lâm Ngọc, ngươi  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT