Báo lỗi

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 344: Chương 344

Edit: kaylee

"Điên rồi, nha đầu kia điên rồi!"

Thiên Khải Tôn Giả oán hận dậm chân, một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Nàng muốn chết sao? Con cự long kia là cấp bậc gì nàng lại là cấp bậc gì? Cho dù là ta cũng không dám chiến đấu với con cự long này, nàng chỉ là một Võ Vương mà thôi!"

Một Võ Vương, phỏng chừng còn chưa đủ nhét kẽ răng cho con cự long này.

Nhưng mà nàng thì sao? Vốn tránh ở trên lưng phượng hoàng có bao nhiêu an toàn? Lấy tốc độ của phượng hoàng, cự long căn bản là không cách nào công kích đến nàng, nàng khen ngược, buông tha cho địa phương an toàn như vậy ngược lại tự tìm đường chết.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Thiên Khải Tôn Giả khẩn trương lên, đã lâu đại lục chưa xuất hiện thiên tài như vậy, nếu nàng chết, quả thực là rất đáng tiếc.

"Rống!"

Cự  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT