Báo lỗi

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 347: Chương 347

Nửa tháng.

Nhoáng một cái đã trôi qua.

Ở trong vòng nửa tháng này, thực lực của đám người Ma Tông đều tăng rõ lên, trên cơ bản đều tăng lên một cấp bậc, nhưng càng khiến người ta kinh ngạc là Bách Xuyên tuổi còn nhỏ, hắn vốn đang gần đột phá đến Võ Giả, hiện tại vậy mà trực tiếp vượt qua ba cấp bậc, tới Võ Sĩ! Tin tưởng đợi một thời gian, hắn tất nhiên


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT