Báo lỗi

Trùng Sinh Chi Độc Phi

Chương 42: Chương 34

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

An Cẩm Tú và An Nguyên Chí vội ăn cơm cho xong để Thượng Quan Duệ và Tử Uyên chạy gấp về trông nhà. Gần đây, An Nguyên Chí sớm đã mua thêm xe ngựa cho Thượng Quan gia, hắn đưa An Cẩm Tú đến Đại Lý Tự, khu vực nhà lao ở Đông Thành.

Trên đường đi, An Nguyên Chí hỏi tỷ tỷ mình: “Tỷ thật sự muốn mua người ư? Tiền của tỷ đều là tiền vất vả kiếm được, cho dù thế nào cũng phải làm như vậy sao?”

"Sau này  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT