Báo lỗi

Xuyên qua thành nữ phụ ở mạt thế

Chương 16: No name


Xin lỗi mọi vì đã bỏ bê truyện này một thời gian rất rất rất chi là dài -'-'.
Từ giờ mình sẽ viết tiếp truyện này. Mong các nàng đừng giận nhe, và vẫn sẽ ủng hộ truyện.
Lâu rồi chưa viết có gì sai sót mọi người bỏ qua nhe :<.
Mai hoặc mốt sẽ có chương mới nhen :<.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT