Ngôn Tình Sắc

Tổng hợp các bộ truyện ngôn tình sắc (Thịt, H, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.
Advertisement
Advertisement

 • Tác giả: Khánh Huyền Trần
 • Tác giả: Nông Cạn
 • 4.30 star(s) 21 Votes
 • Tác giả: Linhlinh Penny
 • Tác giả: BẤT GIA ĐƯỜNG
 • Tác giả: Y Phỷ Cô Cô
 • Tác giả: Slaydark
 • Tác giả: Kim Bính
 • Tác giả: Lạc Tâm Thần
 • 5.00 star(s) 18 Votes
 • Tác giả: Mật Điềm
 • Tác giả: Bộ Thiên Phàm
 • Tác giả: Nguyễn Ngọc Trân Quế
 • Tác giả: Aspirin
 • Tác giả: Thường Đông
Top Bottom