Truyện Teen

Truyện teen là thể loại truyện được viết dành riêng cho lứa tuổi thanh thiếu niên mới lớn, tâm hồn đầy hồn nhiên và mộng mơ. Truyện thường tả về các mỗi tình tuổi học trò đầy hồn nhiên và tươi sáng.
Advertisement
Advertisement

 • Tác giả: Hai Nhĩ Chính Là Bồ Đề
 • 3.00 star(s) 9 Votes
 • Tác giả: Người Đánh Kiếm
 • 4.70 star(s) 18 Votes
 • Tác giả: Hứa Noãn Noãn
 • 5.00 star(s) 2 Votes
 • Tác giả: Hạ Tử An Mộ Dung Kiệt
 • 4.50 star(s) 2 Votes
 • Tác giả: Đường Ruộng Hạ Du Trúc
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Nhị Lôi Đại Thúc
 • 3.50 star(s) 2 Votes
 • Tác giả: Một Ly Bát Bảo Trà
 • 5.00 star(s) 1 Vote
 • Tác giả: Diệp Công Tử
 • Tác giả: Gặp Tự Như Mặt
 • 5.00 star(s) 1 Vote
Top Bottom