Truyện Teen

Truyện teen là thể loại truyện được viết dành riêng cho lứa tuổi thanh thiếu niên mới lớn, tâm hồn đầy hồn nhiên và mộng mơ. Truyện thường tả về các mỗi tình tuổi học trò đầy hồn nhiên và tươi sáng.
Advertisement
Advertisement

  • Tác giả: Diệp Công Tử
  • Tác giả: Hai Nhĩ Chính Là Bồ Đề
  • 3.00 star(s) 9 Votes
  • Tác giả: Hai Nhỏ Vô Tư
  • Tác giả: Phương Thốn Sơn
  • Tác giả: Một Ly Bát Bảo Trà
  • 5.00 star(s) 1 Vote
  • Tác giả: Nhị Lôi Đại Thúc
  • 3.50 star(s) 2 Votes
Top Bottom