Thiên Hạ Chi Tranh: Hồng Nhan Mộng

Trên giang hồ nếu luận về anh hùng sẽ là người như thế nào?

Có thể chăng là người võ nghệ cao cường, vang danh thiên hạ.

Hoặc sẽ là kẻ mưu cao chí ngạo, thế sự nắm trong tay 

Đông Phương nổi gió 

Hồng thủy chảy về sông Liêu còn chẳng nhiều bằng máu anh hùng đổ 

Anh hùng, chính là kẻ ngu dốt nhất! 

“ Một hôm, Th…
Xem thêm

  • «
  • 1
  • »