Tác giả: Linh Công Chúa

Hắn Là Cố Chấp Cuồng

Truyện Hắn Là Cố Chấp Cuồng nói về khi ba mẹ mất

vì tai nạn dẫn đến nam chính bị tự kỷ, trầm cảm và... thần kinh không ổn định.

Nữ chính là giáo viên mới được điều tới dạy lớp nam chính. Trường này là trường

quý tộc, thế là bà chị lo lắng đủ thứ hết. Chị lo nhất vẫn là anh nam chính -

lâu lâu thần kinh bị chạm là lên cơn đập phá - …
Xem thêm
Hắn Là Cố Chấp CuồngEdit: Bụt Tiên
Convert: theheaven48 
Thể loại: Hiện đại, sủng, nam9 mắc bệnh tự kỷ, trầm cảm và cực kỳ cố chấp.

Thường các nam chính trong truyện sẽ là những nam thần thì trong câu chuyện này hoàn toàn ngược lại. Nam chính bị bệnh tự kỷ, trầm cảm.. tình thần không ổn định là do ba mẹ mất vì tai nạn. Nữ chính là giáo viên mới được điều tới d…
Xem thêm
  • «
  • 1
  • »