Tác giả: Nắp Ấm Nhỏ

Từ Quả Phụ Đến Quý Phụ


Số chương:142
Thể loại: trọng sinh, cổ đại, điền văn, nam chính phúc hắc, bá đạo, chung tình, 1-1
Edit: Mạc Thiên Y

Mỗi một người khi vừa sinh ra đã được ông trời sắp đặt trước số phận. Ví dụ như số phận của nàng ở kiếp trước,chính là kết cuộc đau buồn bởi lẽ người nàng yêu thương lại đi yêu sâu đậm người con gái khác.<…
Xem thêm

  • «
  • 1
  • »