Tác giả: Pizza Nương Tử

Cuộc Sống Thần Kinh Của Nữ Cương Thi Ở Mạt ThếTên gốc: mạt thế nữ cương thi đích thoát tuyến sinh hoạt
Nội dung nhãn: nữ cường thần quái thần tiên ma quái, nữ cường, mạt thế, dưỡng thành, trung khuyển, thoải mái vô địch lưu
Nhân vật chính: Hách Hách
Editor: Renni.

Luận về cách một cương thi sinh tồn ở mạt thế:

- Mỗi ngày đi tuần tra xem có con nào xâm nhập vào địa bàn hay …
Xem thêm
  • «
  • 1
  • »