Tác giả: Yên Thanh Như Đại

Chỉ Nguyện Huynh Trưởng Không Đa Tình

Chỉ Nguyện Huynh Trưởng Không Đa Tình - Yên Thanh Như Đại

Giới thiệu truyện ngôn tình giàu cảm xúc này:

Hạ Liên bước chân vào Hạ phủ với thân con gái riêng vào năm mười ba tuổi.

Khi đó hình như là một đêm mưa nhỏ, vào tháng thứ hai sau khi nàng cập kê. Hạ Liên theo Ninh Nhu ngồi xe ngựa đi rất xa mới tới kinh thành. Trước đó mười năm lăm…
Xem thêm

  • «
  • 1
  • »