lâm triệt

Advertisement
Advertisement
  1. Vietwriter

    Full Hot Full vô địch chiến thần 5.00 star(s) 2 Votes

    Nhân vật chính – Lâm Triệt; Mười năm chinh chiến, chấn thủ vạn dặm nước non! Nay áo gấm trở về, quyền lực đứng trên vạn người! Người cũ năm nào, có ơn báo ơn, cho người cả đời vinh hoa, có thù báo thù, cho ngươi chìm trong biển máu!
Top Bottom