sói vương bất bại

Advertisement
Advertisement
  1. Vietwriter

    Full Sói vương bất bại convert

    Link dịch: https://vietwriter.vn/threads/soi-vuong-bat-bai.6582/ 5 năm trước hàm oan bỏ tù, 5 năm sau chiến thần trở về, lại thành tới cửa con rể, siêu cấp nãi ba! Nghĩ muốn cái gì? Cứ việc nói! Thê tử cùng nữ nhi liếc nhau: “Lão công, ta muốn đứa con trai.” “Ba ba, ta muốn cái đệ đệ.” Tiêu...
  2. Vietwriter

    Hot Sói vương bất bại

    Giới thiệu truyện Sói Vương Bất Bại- Tiêu Nhất Thiên Link convert: https://vietwriter.vn/threads/soi-vuong-bat-bai-convert.6614/ Năm năm trước, bọn họ lập kế hãm hại đẩy anh vào tù. Năm năm sau, bọn họ coi anh là thứ rác rưởi vô dụng, mà không biết rằng Tiêu Nhất Thiên anh đã trở thành Sói...
Top Bottom