Thể loại: Điền Văn

Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ


Thể loại:Xuyên không, điền văn
Nội dung: Điền văn xuyên qua thời không
Nhân vật chính: Tào Ngọc Di,  Nhân vật phụ: Mọi người ở Tào phủ, khác: trạch đấu, thứ nữ, điền văn. 
Convert: ngocquynh520
Editor: Cà Rốt Hồng
Độ dài:86 chương

Không phải là con trưởng, không phải là co…
Xem thêm

Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ


Thể loại:Xuyên không, điền văn, không gian.
Coverter:nothing_nhh
Editor:ChieuNinh
Số chương:85 chương

Xuyên qua nàng trở thành người bị chồng bỏ, cuộc sống dầu muối tương giấm thiếu thốn thật khó khăn.

Cũng may ông trời thương xót, cho nàng mang theo tùy thân không gian đến làm ruộng.

Trồ…
Xem thêm

  • «
  • 1
  • »